OGRODY HISTORYCZNE

Systematycznie rozwijające się od 2004 roku nasze Ogrody stają się największą atrakcją turystyczną tego typu na Pomorzu. Są to repliki, w pomniejszonej skali, wybranych najpięknieszych ogrodów polskich w ich rozwoju historycznym. Rekonstrukcji tej dokonaliśmy na podstawie oglądu wybranych zachowanych ogrodów charakterystycznych dla minionych epok lub na podstawie zachowanych w dokumentach opisów i rysunków. Przedstawiliśmy je w fotosach wyeksponowanych w gablotach umieszczonych na budynku galerii. Porjektantem całości ogrodów i jego wykonawcą jest Hubert Kopciowski, historyk sztuki, który wraz z małżonką Wandą i synem Zenonem, jest również właścielem usytuowanej w jej sąsiedztwie szkółki krzewów ozdobnych.

Czytaj więcej...


OGRODY BOTANICZNE

W Polsce już od XVI wieku przy ogrodach pałacowych, a później przy uniwersytetach zakładano dla celów badawczych ogrody botaniczne. Przy naszej Szkółce Krzewów Ozdobnych zostały założone mateczniki roślin wieloletnich, tzw. bylin. Aktualnie możemy się poszczycić kolekcją około 900 gatunków i odmian bylin, które prezentujemy w naszym ogrodzie botanicznym w odpowiednich aranżacjach nasadzeniowych podzielonych na grupy.

Czytaj więcej...

HISTORIA

H KopciowskiNa powstanie ogrodów miało wpływ kilka sprzyjających czynników. Mini kompozycje stylowych ogrodów istniały już wcześniej w części sprzedażnej szkółki i cieszyły się dużym zainteresowaniem zwiedzających. Ponieważ ten areał ziemi był niezbędny dla poszerzenia ekspozycji części sprzedażnej, zaistniała konieczność jej likwidacji. Wyrośnięty materiał nasadzeniowy i zdobyte doświadczenia zachęcały do realizacji większego założenia ogrodowego. Podjęcie tematu rekonstrukcji najciekawszych polskich ogrodów historycznych wynikało z moich zainteresowań jako historyka sztuki i wewnętrznej potrzeby zaprezentowania Polskich Ogrodów z zastosowaniem materiałów rodzimych, zaaklimatyzowanych  w naszych warunkach.  Natomiast przejęcie szkółki, przez syna Zenona, pozwoliło mi na całkowite zaangażowanie się w realizację ogrodów. Dodatkowym inspiratorem twórczym była małżonka Wanda, której szczególnym dziełem są ogrody botaniczne i codzienna troska o wzbogacenie wrażeń estetycznych . Pełen obraz efektów dopełniają duże zaangażowanie pracowników ogrodów i szkółki.

Czytaj więcej...

PUBLIKACJE

phoca thumb m pocztowka 31. Przewodnik po ogrodach (36 str.) z barwnymi zdjęciami i opisami poszczególnych ogrodów (5 zł.).
2. Informator o ogrodach i szkółce (6 str.) (2 zł.).
3. Pocztówki i okazjonalne pieczęcie.

 

 

Czytaj więcej...