Historia

Na powstanie ogrodów miało wpływ kilka sprzyjających czynników. Mini kompozycje stylowych ogrodów istniały już wcześniej w części sprzedażnej szkółki i cieszyły się dużym zainteresowaniem zwiedzających. Ponieważ ten areał ziemi był niezbędny dla poszerzenia ekspozycji części sprzedażnej, zaistniała konieczność jej likwidacji. Wyrośnięty materiał nasadzeniowy i zdobyte doświadczenia zachęcały do realizacji większego założenia ogrodowego. Podjęcie tematu rekonstrukcji najciekawszych polskich ogrodów historycznych wynikało z moich zainteresowań jako historyka sztuki i wewnętrznej potrzeby zaprezentowania Polskich Ogrodów z zastosowaniem materiałów rodzimych, zaaklimatyzowanych  w naszych warunkach.  Natomiast przejęcie szkółki, przez syna Zenona, pozwoliło mi na całkowite zaangażowanie się w realizację ogrodów.

Dodatkowym inspiratorem twórczym była małżonka Wanda, której szczególnym dziełem są ogrody botaniczne i codzienna troska o wzbogacenie wrażeń estetycznych . Pełen obraz efektów dopełniają duże zaangażowanie pracowników ogrodów i szkółki.

Na podstawie literatury fachowej z zakresu historii Polskiej sztuki ogrodowej dokonałem wyboru najciekawszych ogrodów charakterystycznych dla poszczególnych epok. Po oglądzie zachowanych w Polsce ogrodów i sporządzeniu dokumentacji, wykonałem ich projekty w pomniejszonej skali. W 2004 roku przystąpiliśmy do pierwszych prac jak: wyrównanie ziemi i nawiezienie warstwy urodzajnej  oraz prac związanych z instalacją nawodnieniową. W następnym roku zbudowaliśmy 8 ogrodów i udostępniliśmy je zwiedzającym: średniowieczny, neorenesansowy, barokowy, rokokowy, labirynt i stylowe ogrody współczesne: wiejski, japoński i ogród z oczkiem wodnym. W następnym roku część historyczną powiększyliśmy o ogrody: barokowo – angielski, krajobrazowo – historyczny i modernistyczny. W następnych latach zaistniała potrzeba wyeksponowania ogrodów typu botanicznego i tak powstały ogrody: bylinowy, ziołowy i ciekawych owoców, warzywnik oraz palmiarnia i tropicano z roślinami egzotycznymi. Przy urządzaniu najtrudniejszego obiektu – palmiarni – skorzystaliśmy z wiedzy i doświadczenia Pana dr Piotra Madaneckiego, który systematycznie wzbogacał je w ciekawe rośliny egzotyczne i sprawował opiekę pod względem ich zdrowotności i warunków hodowli.

Hubert Kopciowski